گلبول های قرمز به درمان رسوبات چربی کمک می کنند
گلبول قرمز با گلبول‌های سفید خون به نام ماکروفاژها برای کاهش التهاب و تشکیل رسوبات چربی بر روی دیواره شریان‌ها تعامل دارند. دانشمندان می گویند که یافته های آنها یک درمان بالقوه برای این بیماری رایج است که می تواند منجر به حمله قلبی و سکته شود.

✔️راه اصلی رساندن اکسیژن از ریه ها به بافت های بدن توسط گلبول های قرمز خون (RBCs) است. این سلول ها به طور طبیعی ذراتی به نام وزیکول های خارج سلولی (RBCEVs) را در طول پیری سلولی، بیماری و در پاسخ به عوامل استرس زای محیطی تولید می کنند. وزیکول های خارج سلولی با پاکسازی مولکول‌های خطرناک از گلبول‌های قرمز محافظت کرده، روی سلول‌های ایمنی تأثیر گذاشته و در فرآیند التهابی نقش دارد.

✔️آترواسکلروز یا تجمع چربی ها، کلسترول و سایر مواد در داخل و روی دیواره شریان ها، یک بیماری شایع است که می تواند منجر به حمله قلبی، سکته مغزی، آنوریسم یا لخته شدن خون شود. ماکروفاژها، گلبول‌های سفید خون که به عنوان اولین پاسخ‌ دهنده سیستم ایمنی در نظر گرفته می‌ شوند، با بلع و انباشته شدن چربی ها، نقش اصلی را در تصلب شرایین ایفا کرده و آنها را به سلول ‌های فومی تبدیل می ‌کنند که به رشد پلاک‌های شریان‌های چربی کمک و آن‌ها را حفظ می ‌کنند.

✔️پژوهش جدیدی که توسط محققان دانشگاه ملی سنگاپور انجام شد، تعامل بین وزیکول های خارج سلولی و ماکروفاژها را به امید کشف راهی برای توقف تصلب شرایین بررسی کرد.

✔️ماکروفاژها اغلب سلول های در حال مرگ را با شناسایی یک لیپید به نام فسفاتیدیل سرین (PS) روی غشای سلولی خود می بلعند. از آنجایی که وزیکول های خارج سلولی ها دارای مقدار زیادی فسفاتیدیل سرین بر روی غشای خود هستند، محققان آزمایش کردند تا ببینند که آیا واسطه جذب وزیکول های خارج سلولی توسط ماکروفاژها است یا خیر. محققان دریافتند که جذب وزیکول های خارج سلولی توسط ماکروفاژها بسیار کارآمد است، اما زمانی که گیرنده های این چربی روی ماکروفاژها مسدود می شوند، جذب به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

✔️به دنبال جذب وزیکول های خارج سلولی ، ماکروفاژها سطوح پروتئین های پیش التهابی را کاهش داده و سطوح بالاتری از آنزیمی را تولید کردند که از سلول ها در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت می کند که اغلب در بیماری های التهابی و قلبی عروقی دیده می شود. نکته مهم این است که وزیکول های خارج سلولی ها ماکروفاژها را در برابر تبدیل به سلول های فوم مقاوم کردند.

✔️یافته‌های این مطالعه نشان می ‌دهد که وزیکول های خارج سلولی در کاهش شرایط مرتبط با التهاب بیش از حد و درمان تصلب شرایین کاربرد بالقوه ‌ای دارند، به ‌ویژه با توجه به اینکه وزیکول ها می ‌توانند مهندسی شده و با دارو بارگیری شوند.

✔️مین لی (Minh Le) محقق مسئول این مطالعه گفت: مدتی است که می دانیم که وزیکول ها وقتی وارد بدن می شوند به سمت ماکروفاژها می روند، اما تاکنون متوجه برخی از پیامدهای آن نشده بودیم. خواص گلبول‌های قرمز که در اینجا کشف کرده ایم برای درمان تصلب شرایین و احتمالاً سایر بیماری های التهابی مطلوب است.
تاریخ انتشار: 10:36:46 1402/06/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه