بیمه شدگان ، بیمه های غیرطرف قرارداد می توانند با ارائه قبض آزمایشگاه به مؤسسه ی مربوطه مبلغ مورد نظر را دریافت نمایند.

تاریخ انتشار: 15:43:3 1400/07/20
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه