کانسرهای وابسته به HPVعفونت های طولانی مدت ناشی از high-risk HPVs می تواند سبب ایجاد کانسر در هر قسمتی از بدن که توسط HPV آلوده شده بشود.

چنین مسئله ای در دهانه رحم (سرویکس)، اوروفارنکس (قسمتی از گلو که در ناحیه پشت دهان قرار گرفته، یعنی همان ناحیه پشت حفره دهانی که شامل یک سوم انتهایی زبان، کام نرم، دیواره های کناری و پشتی گلو و لوزه ها می باشد)، مقعد، آلت تناسلی مرد، واژن و ولوو دیده می شود.

ویروس HPV سلولهای اسکواموس (سلولهای پوششی که لایه داخلی این ارگانها را می پوشاند) را درگیر می کند و به همین دلیل نوع کانسری که ایجاد می کند به آن اسکوآموس سل کارسینوما و یا  squamous cell carcinoma می گویند.

در دهانه رحم گاهی اوقات سلولهای غددی سرویکس  (gland cells in the cervix) را درگیر می کند و بنابراین نوع سرطانی که ایجاد می کند آدنوکارسینوما گفته می شود.
- کانسر سرویکس و یا کانسر دهانه رحم: 

در واقع تمام کانسرهای سرویکس توسط HPV ایجاد می شود. در غربالگری روتین دهانه رحم، قسمت اعظم این کانسرها قابل پیشگیری بوده و متخصصین با برداشتن سلولهای پیش ساز سرطانی (سلولهای پره کانسریک) از پیشرفت آن به سمت کانسر جلوگیری می کنند.

در نتیجه میزان بروز کانسر سرویکس در ایالات متحده آمریکا در حال کاهش است.- کانسر اوروفارنکس:

بیشتر این کانسرها به سمت گلو (بخصوص لوزه ها و قسمت پشتی زبان) پیشرفت می کند و عامل 70% این کانسرها ویروس HPV می باشد.

 برخلاف نوع سرویکس این کانسر در حال افزایش است بطوریکه در حال حاضر شایعترین کانسر وابسته به HPV در ایالات متحده است.- کانسر آنال و یا مقعد:

بیش از 90% کانسرهای ناحیه مقعد، عامل اش ویروس HPV می باشد. میزان موارد جدید ابتلا و مرگ ناشی از این کانسر در ایالات متحده رو به افزایش است. 

شیوع کانسر آنال تقریباً در زنان دو برابر مردان است.- کانسر پنیس و یا آلت تناسلی مردان:

علت بیشتر موارد این کانسر (بیش از 60%) ویروس HPV می باشد. هرچند که جزو کانسرهای نادر می باشد.- کانسر واژن: 

علت بیشتر موارد این کانسر (75%) ویروس HPV می باشد. هرچند که جزو کانسرهای نادر می باشد.

- کانسر ولوو:

علت بیشتر موارد این کانسر (70%) ویروس HPV می باشد. هرچند که جزو کانسرهای نادر می باشد.


بطور کلی:

در ایالات متحده عامل ایجاد 3% کل کانسرها در زنان high-risk HPVs ها می باشد و در مردان 2% کل کانسرها وابسته به این ویروس ها می باشد.

طبق آخرین آمار مرکز کنترل بیماریها (CDC) ، در هر سال 45 هزار کیس جدید کانسر وابسته به HPV در آمریکا دیده می شود و 36 هزار نفر هم در اثر وجود این کانسرها فوت می کنند.

در دنیا این آمارها کمی بیشتر از آمریکا است (بدلیل پوشش کمتر واکسن HPV در جهان) و 5% کانسرها در دنیا وابسته به HPV می باشد. 

سالانه 570 هزار کیس جدید کانسر وابسته به HPV و 60 هزار مرگ و میر ناشی از این کانسرها در دنیا دیده می شود که آمار واقعی بدلیل ضعف تشخیص در بسیاری از کشورهای دنیا بالاتر از این مقادیر می باشد.

در این میان در دنیا کانسر سرویکس شایعترین کانسر بوده و منجر به مرگ و میر بیشتر در کشورهای با درآمد کم و یا متوسط می باشد (جائیکه غربالگری و درمان اولیه تغییرات سلولی سرویکس به آسانی در دسترس نیست).

منبع: انیستیتوی ملی کانسر آمریکا، 25 اکتبر 2021


تاریخ انتشار: 19:3:56 1402/03/11
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه